Konsultacje Prawne
1. Porady, konsultacje, reprezentacja:
• porady i konsultacje
• korespodencja oraz połączenia telefoniczne w Twoim imieniu
• analiza dokumentów prywatnych
2. Samochód
• naruszenie prawa ruchu drogowego (mandaty)
• wypadki
3. Rodzina
• pomoc prawna w rozwodach
• pomoc prawna w adopcjach
4. Urząd Skarbowy
• ksiąg rachunkowych
5. Przygotowanie dokumentów
• przygotowanie tradycyjnego testamentu
• przygotowanie dokumentu pożyczki ma mieszkanie
http://pacbc.com/news.php

Kontakt:

You don't have the right to see the ad contact
Konsultacje PrawneKonsultacje Prawne